Jørgen Krogstrup
Biltlf. 4056 3194

Åstruplund Entreprenørforretning
- udfører alt inden for jord-, kloak-, og belægningsarbejde
- gennemfører nedbrydning af alle former for bygninger
Knuseplads Brædstrup
Knuseplads BrædstrupByggeplads Laven
Byggeplads Laven
Åvej 28  -  8740 Brædstrup  -  Tlf.  7576 3194  -  info@aastruplund-entreprenorforretning.dk