Åstruplund Entreprenørforretning er certificeret kloakmester med godkendt kvalitetsstyring.

Størsteparten af entreprenørforretningens opgaver ligger inden for jord- og kloakarbejde.
Åstruplund Entreprenørforretning ApS
kloak, nybyggeri
kloak, nybyggerikloak, nybyggeri
kloak, nybyggeri
Åvej 28  -  8740 Brædstrup  -  Tlf.  7576 3194  -  info@aastruplund-entreprenorforretning.dk